☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 124/07

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  124 / 2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 31 października 2007 r.

                                                                      

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2007.                                                      

                                                                      

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:                                               

                                                                      

§ 1

                                                                      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 zarządzeniem Nr 117/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 października 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.                                                       

                                                                      

§ 2

                                                                      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 zarządzeniem Nr 117/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 października 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.                                                       

 

§ 3

                                                                      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 zarządzeniem Nr 122/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 października 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.                                                       

                                                                      

§ 4

                                                                      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007  uchwałą Nr XV / 132 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października  2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.                                                 

                                                                      

§ 5

                                                                      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 uchwałą Nr XV/132/2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.                                                       

                                              

§ 6

                                                                      

Dokonuje się przeniesień środków finansowych w ramach paragrafu między oświatowymi jednostkami budżetowymi realizującymi wydatki budżetowe sklasyfikowane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów,  zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.                                                        

                                                                      

§ 7

                                                                      

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.                       

 

 

Burmistrz

Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-11-08 14:11:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-11-08 14:22:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850