zarzadzenie 6a/07

ZARZADZENIE Nr 6a / 2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 15 stycznia 2007 r.

w sprawie :  harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.), art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm. ) zarządzam, co następuje :

§  1

  1. Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

 

Burmistrz

Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-11-08 11:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-11-08 12:29:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki