☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Gospodarki Komunalnej

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Pan Maciej Dąbrowski

tel: 22 51 22 191

e-mail: maciej.dabrowski@nowydwormaz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej podlega Zastępcy Burmistrza

Podstawowy zakres działania Wydziału Gospodarki Komunalnej to:

1)     nadzór nad obiektami użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta;

2)     współpraca ze spółkami miejskimi w zakresie:

a)  wodociągów i kanalizacji,

b)  zaopatrzenia w energię cieplną,

c)   administrowania mieszkaniowym zasobem gminy,

d)  oświetlenia Miasta;

3)     koordynacja działalności eksploatacyjnej służb działających na rzecz Miasta;

4)     realizacja zadań związanych z zapewnieniem należytego porządku sanitarnego, czystości
i porządku w Mieście;

5)     kształtowanie polityki lokalnej w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego;

6)     nadzór nad racjonalnym i efektywnym wykorzystaniem zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych;

7)     realizacja zadań związanych z oświetleniem ulic;

8)     realizacja zadań w zakresie zieleni miejskiej;

9)     nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej;

10)  prowadzenie spraw związanych z bezpańskimi zwierzętami na terenie Miasta (współpraca
ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt);

11)  współpraca z instytucjami i służbami rolnymi w zakresie gospodarki rolnej;

12)  realizacja zadań w zakresie leśnictwa, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tej dziedzinie;

13)  współpraca i współdziałanie z Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w zakresie zagospodarowania stref ochrony oraz lokalizacji inwestycji szkodliwych i uzgadnianie planów tych zadań;

14)  realizacja zadań z zakresu prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

15)  reprezentowanie Miasta na zebraniach wspólnot mieszkaniowych;

16)  współpraca z Zarządcą w zakresie spraw, które zostały powierzone umową;

17)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne;

18)  prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych oraz jej comiesięczne uaktualnianie o dane przekazywane przez poszczególnych przedsiębiorców;

19)  prowadzenie ewidencji deklaracji składanych przez osoby fizyczne, jak i Zarządców dotyczącej odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;

20)  organizowanie przetargów wspólnie z Wydziałem Projektów Infrastrukturalnych dotyczących odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców;

21)  współpraca z Zarządcą w zakresie remontów mieszkaniowego zasobu Miasta;

22)  opracowanie planów i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań remontowych prowadzonych przez Wydział;

23)  umieszczanie tablic z nazwą ulicy, placów oraz stały nadzór nad stanem tablic z nazwami ulic /placów/ w Mieście;

24)  modernizacja, remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, ulic i placów;

25)  nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych, ulicach i przejazdach kolejowych;

26)  wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji;

27)  wnioskowanie w sprawie ustalenia miejsc parkowania pojazdów mechanicznych oraz form pobierania opłat z tego tytułu;

28)  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych oraz orzekanie
o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia. 

Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Artur Żuk
(2003-05-28 12:57:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Kosiorek
(2020-02-11 09:17:01)

 
 
liczba odwiedzin: 14337091

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X