☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 77/07

            

Z A R Z Ą D Z E N I E      Nr 77/2007

 

BURMISTRZA  MIASTA  NOWY DWÓR MAZ.

 

z  dnia  25 lipca 2007 r.

 

 

w  sprawie:  ustalenia Regulaminu Premiowania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz 1223 ze zm.) –   ustalam:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin Premiowania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2005 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 01 marca 2005 r.

§ 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

 

 

 

                                   Burmistrz Miasta

                                                                               (-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-11-21 13:50:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-11-21 13:55:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088