☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XVI sesja RM - sprawozdanie

XVI sesja Rady Miejskiej

29 listopada br. odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej, podczas której debatowano nad projektem budżetu miasta na rok 2008.

Ustalone zostały stawki podatku od nieruchomości na terenie naszego miasta. W przyszłym roku zapłacimy m.in. 0,57zł (od 1m2 powierzchni użytkowej) od budynków mieszkalnych lub ich części natomiast 18,60zł (od 1m2 powierzchni użytkowej) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,69zł od 1m2 powierzchni.

W przyszły roku zwolnione z podatku od nieruchomości będą budynki oraz grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej; budynki, budowle i grunty służące do celów ochrony przeciwpożarowej oraz budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu , lub w trwałym zarządzie gminnych jednostek budżetowych.

Określone zostały również stawki roczne podatku od środków transportowych z uwzględnieniem: rodzaju pojazdu, wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi, zawieszenia, liczby miejsc do siedzenia oraz wpływu na środowisko.

Podjęto uchwałę w sprawie opłaty targowej. Zgodnie z nią dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży: ze stanowiska z samochodu osobowego – 17zł, ze stanowiska – 15zł, ze stanowiska meblowego – 38zł, ze stołu – 16zł oraz z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza – 8zł. Wysokość opłaty dziennej nie może przekroczyć kwoty 618,33zł. Opłaty targowe na targowisku nr1 (Targowisko Miejskie) i nr 2 („Manhatan”) oraz na pozostałych miejscach gdzie odbywa się handel pobierane będą przez p. Jarosława Lisa, p. Zygmunta Leszczyńskiego i p. Ewę Moczulską -pracowników Urzędu Miejskiego. Do pobierania opłat targowych w formie inkasa na targowisku nr 3 (Modlin Twierdza) wyznaczono p. Bogdana Dąbrowskiego, p. Czesława Bystrek i p. Janinę Bystrek.

Ustalono na terenie naszego miasta opłatę od posiadanego psa w wysokości 40zł w stosunku rocznym. Zwolnieni z opłaty właścicieli posiadających jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania zabudowań domków jednorodzinnych wolnostojących i domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Miasto przejęło od Powiatu Nowodworskiego zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na obszarze Nowego Dworu Mazowieckiego. Zakres zadani obejmuje ulice: Kopernika, Czarneckiego, Paderewskiego i Morawicza o łącznej długości blisko 3 km. Powiat przekaże Miastu dotację celową na realizację tego przedsięwzięcia.

Uchwalono regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w 2008r.

Powołano doraźną Komisję Inwentaryzacyjną do spraw komunalizacji mienia w składzie: przewodniczący Tadeusz Sempławski oraz członkowie p. Ewa Sokołowska i Stanisław Brzozowski.

Upoważniono Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania w imieniu Rady Miejskiej obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów w stosunku do Skarbnika Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Rada Miejska wyraziła zgodę na wykorzystanie herbu miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Stowarzyszenie Wspólnot Mieszkaniowych „WIARUS” do witryny biuletynu Stowarzyszenia.

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2007r. Plan dochodów budżetu wynosi ogółem 82 355 396 zł, a plan wydatków 87 771 549 zł.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-11-22 12:50:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-12-10 15:55:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380