☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 139/07 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 139/2007
Burmistrza Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 21 listopada 2007 r.
 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród pracownikom  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz  
§ 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich   (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta
 
(-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2007-11-27 08:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2007-11-27 09:06:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088