☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 136

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  136 /2007         
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki         
z dnia 19 listopada 2007 r.         
         
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007.      

    
         
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr IV /28 /2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2007:         
         


§ 1         
         

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.         
a/ zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 1.621 zł.         
b/ zwiększa się dochody budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 173.628 zł.         
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  81.454.104 zł.         
     

    
§ 2         
       

  
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.         
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 262.371 zł.         
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 434.378 zł.         
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  86.870.257 zł.         
         


§ 3      

   
         
Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.         
         
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r., po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych niniejszym zarządzeniem, stanowią załącznik nr 3.         
     

    
§ 4         
         


         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.         
    

     
Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-12-03 11:01:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-12-03 13:17:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088