☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 142/07

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  142 /2007         
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki         
z dnia 30 listopada 2007 r.         
         
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007.          
 

        
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr IV /28 /2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2007:         
         

§ 1         
        

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.         
a/ zwiększa się dochody budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 8.915 zł.         
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  82.364.311 zł.         
         

§ 2   
         

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.         
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 53.880 zł.         
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 62.795 zł.         
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  87.780.464 zł.         
         

§ 3  

       
         
Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.         
         
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r., po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych niniejszym zarządzeniem, stanowią załącznik nr 3.         
         

§ 4
    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.    

Z up. Burmistrza
Jacek Gereluk
Z-ca Burmistrza
         

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-01-03 13:05:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-01-03 13:44:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088