☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 144/07

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  144/2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  30 listopada 2007 r.

                                                          

w sprawie: planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2007.                                                          

                                                          

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 3 i ust. 4  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :                                                       

                                                          

§ 1

                                                          

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007:                                                          

1/ zarządzeniem  Nr 136 /2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 listopada 2007 r.                                              

2/ uchwałą Nr XVI/143/2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2007 r.                                       

3/ zarządzeniem  Nr 142/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 listopada 2007 r.                                               

                                                          

§ 2

                                                          

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007:                                                          

1/ zarządzeniem  Nr 136 /2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 listopada 2007 r.                                              

2/ uchwałą Nr XVI/143/2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2007 r.                                       

3/ zarządzeniem  Nr 142/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 listopada 2007 r.                                               

                                                          

§ 3

                                                          

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.                                                          

                                                          

Z up. Burmistrza

Jacek Gereluk

Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-01-07 09:34:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-01-07 09:37:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379624