☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 145/07

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 145/2007

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 03 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)  zarządzam:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Tracą moc Zarządzenia

-         nr 9/2003 Burmistrza Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2003r.

-         nr 15/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 lutego 2003r.

-         nr 81/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 08 grudnia 2003r.

-         nr 12/2005 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 lutego 2005r.

-         nr 46/2005 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2005r.

-         nr 89/2005 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 listopada 2005r.

-         nr 42/2006 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2006r.

-         nr 39/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2007r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-12-10 16:22:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-12-10 16:26:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088