Kierownictwo Urzędu - Z-ca Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Tel:  22 51 22 111 e - mail: sekretariat@nowydwormaz.pl

Zadania Zastępcy Burmistrza (wyciąg z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 107/2021)

Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan Janusz  Mikuszewski:

 1. zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Miasta i kontroluje działalność Wydziałów i samodzielnych stanowisk realizujących te zadania;
 2. sprawuje nadzór nad działalnością:
 1. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
 2. Wydziału Gospodarki Komunalnej
 3. Wydziału Projektów Infrastrukturalnych,
 4. Targowiska Miejskiego,
 5. Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 6. Miejskiego Zakładu Oczyszczania;
 1. współdziała z:
 1. Zakładem Energetyki Cieplnej jednoosobową spółką z o.o. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 2. Zarządem Budynków Komunalnych jednoosobową spółką z o.o. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 3. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji jednoosobową spółką z o.o. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 4. Energetyką Nowy Dwór Mazowiecki jednoosobową spółką z o.o. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
 1. nadzoruje realizację budżetu w zakresie powierzonych spraw i wykonywanych zadań;
 2. kieruje wykonywaniem zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – w przypadku nieobecności Burmistrza.

 

Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-16 16:38:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-06 13:21:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki