☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 02.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarządzenie 149/07

Z A R Z Ą D Z E N I E      Nr  149/2007

BURMISTRZA  MIASTA  NOWY DWÓR MAZ.

z  dnia  7 grudnia 2007 r.

 

w  sprawie:  wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Na podstawie art. 104 – 1043 Kodeksu Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), art. 33 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593 ze zm.) –   ustalam:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Tracą moc:

- Zarządzenie Nr 11/2003 Burmistrza Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim  z dnia 11 lutego 2003 r.,

- Zarządzenie Nr 23/2004 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2004 r.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., tj. po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez przekazanie do poszczególnych Wydziałów Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy.

 

                                                                          

     Burmistrz Miasta

                                                                                                (-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2007-12-12 14:18:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2007-12-12 14:19:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239850