☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

Skarbnik Miasta

tel: 22 51 22 130 e - mail: skarbnik@nowydwormaz.pl

Zadania Skarbnika (wyciąg z zarządzenia Burmistrza Miasta nr  107/2021

Skarbnik Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pani Anna Palczowska:

1) pełni funkcję głównego księgowego budżetu Miasta;
2) sprawuje nadzór nad działalnością Wydziału Finansowego i Służb finansowych jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie realizacji budżetu;
3) prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z przepisami;
4) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza,
a w szczególności:
a) zakładowego planu kont,
b) obiegu dokumentów księgowych,
c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
5) opracowuje zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu i dokonuje ich analiz;
6) koordynuje prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Miasta;
7) zabezpiecza środki finansowe na realizację przedsięwzięć z dziedziny zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – w ramach zadań określonych w przepisach prawa.
 
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-16 16:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-06 13:26:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168