☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 150/07

ZARZĄDZENIE Nr 150/2007         
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki         
z dnia 12 grudnia 2007 r.
         
         
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007.      

            
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr IV /28 /2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2007:         
         

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.         
a/ zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 2.279.000 zł.         
b/ zwiększa się dochody budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 4.000 zł.         
Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  80.089.311 zł.         
         

§ 2

       
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.         
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 2.570.017 zł.         
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2007 r. o kwotę 295.017 zł.         
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  85.505.464 zł.         
         

§ 3 

        
Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.         
         
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r., po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych niniejszym zarządzeniem, stanowią załącznik nr 3.         
         

§ 4

         
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.         
         

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-01-04 10:26:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-01-04 10:36:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088