zarzadzenie 152/07

ZARZĄDZENIE Nr 152/2007     
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki     
z dnia 18 grudnia 2007 r.     

w sprawie: projektu planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008.     
     
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 3 i ust. 4  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :     
     

§ 1     

Projekt planu finansowego dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008 określa załącznik nr 1.      
     

§ 2    

Projekt planu finansowego wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008 określa załącznik nr 2.     
     

§ 3     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.     
     

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-01-04 10:54:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-01-04 11:58:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki