☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 155/07

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 155 / 2007      
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki      
z dnia 28 grudnia 2007 r.    

        
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2007.   

        
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:     
      

§ 1      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 zarządzeniem Nr 150/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 grudnia 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.     

      
§ 2     

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 zarządzeniem Nr 150/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 grudnia 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.     
      

§ 3    

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 uchwałą Nr XVII/ 161 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.     
      

     
§ 4     

 Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 uchwałą Nr XVII/ 161 /2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.     

      
§ 5  

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2007 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007 zarządzeniem Nr 154/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.     

      
§ 6 

Dokonuje się przeniesień środków finansowych w ramach paragrafu między oświatowymi jednostkami budżetowymi realizującymi wydatki budżetowe sklasyfikowane :     
1/ w dziale  801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w paragrafie 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji    
2/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.     
      

§ 7     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.    

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-01-04 13:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-01-04 13:37:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4237900