☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 30.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zarzadzenie 157/07

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  157 /2007     
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki     
z dnia  31 grudnia 2007 r.     

     
w sprawie: planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2007.     
     
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 3 i ust. 4  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:     

     
§ 1     

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007:     
1/ zarządzeniem  Nr 150 /2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 grudnia 2007 r.      
2/ uchwałą Nr XVII/161/2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2007 r.      
     


§ 2     

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2007:     
1/w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2007:     
 - zarządzeniem Nr 150/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 grudnia 2007 r.      
 - uchwałą Nr XVII/161/2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 grudnia 2007 r.      
 - zarządzeniem Nr 154/2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2007 r.      
2/ w związku z wprowadzeniem zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta na rok 2007 zarządzeniem  Nr 151 /2007 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 grudnia 2007 r.     
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.     
     


§ 3     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.     

 

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-01-07 09:44:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-01-07 09:46:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4239088