zarzadzenie nr 3/2008

ZARZĄDZENIE Nr 3/2008     
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki     
z dnia 2 stycznia 2008 r.     


w sprawie: planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008.     
     
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 3 i ust. 4  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:     

     
§  1     

Przyjmuje się plan finansowy dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .     
     

§  2     

Przyjmuje się plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia .     
     

§  3     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.     

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski
     

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-01-17 15:16:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-01-17 15:24:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki