zarzadzenie 14/08

ZARZĄDZENIE Nr 14/2008      
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki      
z dnia 30 stycznia 2008 r.    

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2008.     
      
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:     

 
§ 1     

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 uchwałą Nr XVIII/ 173 /2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.     
  

§ 2   

 Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 uchwałą Nr XVIII/ 173 /2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.           
 

§ 3      

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 zarządzeniem Nr 13/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.     
      

§ 4     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.     

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-07 13:52:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-07 14:12:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki