XIX sesja RM - sprawozdanie

XIX sesja Rady Miejskiej


28 lutego br. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej, podczas której Rada Miejska upoważniła Burmistrza Miasta do podjęcia działań zmierzających do udzielenia pomocy Starostwu Powiatowemu przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przy restrukturyzacji szpitala powiatowego.
W związku z pełnieniem funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej przez p. Andrzeja Świdra, Rada Miejska odwołała go ze składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz ze składu Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Na nowego przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zatwierdzono radnego Romana Bilińskiego.
Nastąpiły zmiany w budżecie miasta na 2008r. Plan dochodów budżetu wynosi obecnie 72 298 341 zł, a plan wydatków 89  830 906 zł.
Radni podjęli decyzję o zamiarze utworzenia z dniem 1 września 2008r. Zespołu Szkół Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Starym, w skład którego wchodzić będą: Szkoła Podstawowa Nr 3 i Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Modlinie Starym. Z dniem 1 września br. zamierza się także włączyć do Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy, w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum Nr 4 i Liceum Ogólnokształcące, Szkołę Podstawową Nr 4 w Modlinie Twierdzy.
Radni zapoznali się również z realizacją postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta, realizacją wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011, realizacją projektu Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz informacją na temat funkcjonowania targowisk miejskich.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-15 13:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-03-03 13:06:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki