Zarząd Budynków Komunalnych Sp.z o.o.

 • Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

  Siedziba:
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7
  Tel. (22) 775-28-40
  Fax. (22) 775-21-01
  e-mail: zbkndm@wp.pl

  https://zbkndm.pl/


  Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników – Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

  ZARZĄD SPÓŁKI

  RUTKOWSKA ANNA - Prezes Zarządu

  RADA NADZORCZA

  BYDOŃ ANETA EWA 

  BIELEC KAROL 

  JANUS  ANETA MAŁGORZATA

  Prokurent

  RUDNICKA EWA MAŁGORZATA

 • Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.


  Zadania (odpis z aktu założycielskiego Spółki)
   
  • Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu
  • Nabywanie budynków mieszkalnych 
  • Przeprowadzanie remontów i modernizacji objektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
  • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki
  • Sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki
  • Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastukturą towarzyszącą polegającą na:

   - sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz  infrastruktury związanej z budownictwem,

  - budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

  - budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej zwiazanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkalnego,

  - przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki

  - zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi, takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.

  • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
  • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
  • Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • Wynajem nieruchomości na własny rachunek
  • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
  • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
  • Roboty związane z fundamentowaniem
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
  • Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
  • Wykonywanie instalacji gazowych
  • Tynkowanie
  • Zakładanie stolarki budowlanej
  • Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian
  • Malowanie
  • Wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych


   


   

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki