Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

   


  Siedziba:
  05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

  Rtm. Witolda Pileckiego 100,
  Tel. (22) 775-33-07
  Fax. (22) 775-73-28
  biuro@zwik.nowydwormaz.pl

  www.zwikndm.pl


  ORGANY SPÓŁKI

  Zgromadzenie Wspólników – Sebastian Sosiński Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

  ZARZĄD SPÓŁKI

  DĄBROWSKI JANUSZ - Prezes Zarządu

  BYDOŃ ANETA EWA - Członek Zarządu

  RADA NADZORCZA
   
  GERELUK JACEK ROBERT
  KRZYŻANOWSKI TOMASZ

  KOWALSKI MAREK
   
  Prokurent
   
  HOWARD  TERESA
   
   
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.


  Zadania  (odpis z aktu zalożycielskiego)
  • Pobór i Uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej
  • Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
  • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociagów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych
  • Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych
  • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
  • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
  • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
  • Badania i analizy techniczne
  • Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • Odprowadzanie ścieków
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki