XXI sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

XXI sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 kwietnia  2008r. o godz. 10:00  w sali 410 Urzędu Miejskiego odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu, sprawdzeniu prawomocności obrad, oraz przedstawieniu porządku obrad, Radni przyjęli protokół z XX Sesji Rady Miejskiej.
Kolejnym punktem sesji było przyjęcie przez Radę informacji na temat realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy za rok 2007r. Radni przyjęli sprawozdanie bez zastrzeżeń.
Następnie przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz podjęto dyskusję dotyczącą udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za rok 2007. W głosowaniu Radni przy jednym głosie wstrzymującym się udzielili absolutorium  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jackowi Kowalskiemu.
W następnych punktach porządku obrad Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2008.
Kolejna uchwała dotyczyła utworzenia Zespołu Szkół nr 3 (Modlin Stary) w Nowym Dworze Mazowieckim.
Radni podjęli również decyzję w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 4 (Modlin Twierdza) do istniejącego Zespołu Szkół.
Kolejnym punktem XXI Sesji Rady Miejskiej było nadanie Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Statutu. Statut ten nie zawiera żadnych nowych kompetencji, czy zadań dla tej jednostki, został jedynie przystosowany do zmian ustawowych oraz  jego tekst został ujednolicony.
Rajcy miejscy postanowili również o przedłużeniu umów dzierżawy na kolejne trzy lata trzech nieruchomości stanowiących własność miasta (Paw. handlowy Boh. Modlina, Parking samochodowy ul. Młodzieżowa oraz ul. Jasna).
Radni nie wyrazili zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Jasnej w Nowym Dworze Maz. na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Rada Miejska wyraziła również zgodę na zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Uchwała dotyczy zakupu zabytkowego budynku pralni w Twierdzy Modlin.
Nastąpiły również zmiany w składach Komisji Stałych Rady Miejskiej. Radny Waldemar Gajewski został członkiem Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2008-04-21 10:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-05-05 10:48:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki