☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekretarz

Sekretarz

Zadania Sekretarza (wyciąg z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 107/2021)

Sekretarz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan Jacek Gereluk

Sekretarz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan Jacek Gereluk:
 
1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki do jego działania, a także organizuje pracę Urzędu, w tym:
a) koordynuje realizację planu pracy Urzędu,
b) czuwa nad doskonaleniem struktury organizacyjnej Urzędu,
c) zapewnia wdrożenie nowych technik i metod pracy,
d) koordynuje realizację zadań wykonywanych przez naczelników wydziałów  i równorzędne komórki,
e) koordynuje realizację zadań w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, na Prezydenta RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborze burmistrza miasta, wyborach do organów samorządu terytorialnego i referendum lokalnego oraz zadań związanych z konsultacjami społecznymi;
2) zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w zakresie: kontroli, organizacji pracy, przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
3) nadzoruje realizację budżetu w zakresie powierzonych spraw i wykonywanych zadań;
4) nadzoruje i kontroluje realizację poleceń Burmistrza;
5) koordynuje zadania związane z kontrolą zarządczą;
6) współdziała z:
a) Zarządami Osiedli,
b) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;
 
7) w ramach zadań, o których mowa w pkt 1) nadzoruje działalność:
a) Wydziału Organizacyjnego,
b) Wydziału Spraw Obywatelskich,
c) Wieloosobowego Stanowiska ds. Edukacji,
d) Pełnomocnika ds. Społecznych,
e) Stanowiska ds. Społecznych,
f) Nowodworskiego Ośrodka Kultury,
g) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
h) Ośrodka Pomocy Społecznej,
i) Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
j) Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych,
k) Placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto.
 
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2008-05-06 10:12:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-06 13:36:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379168