☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Pani Edyta Nowakowska

tel: 22 51 22 271

e-mail: edyta.nowakowska@nowydwormaz.pl

Urząd Stanu Cywilnego podlega Burmistrzowi Miasta

Podstawowy zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego to:

 1. dokonywanie rejestracji stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
 2. przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
 3. dokonywanie rejestracji danych oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL;
 4. występowanie z urzędu o nadanie oraz zmianę numeru PESEL;
 5. przechowywanie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego i aktów zbiorowych;
 6. przyjmowanie oświadczeń o:
 1. wstąpieniu w związek małżeński,
 2. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 3. wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
 4. powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 5. uznaniu ojcostwa,
 6. nadaniu dziecku nazwiska,
 7. zmianie imienia dziecka;
 1. prowadzenie rejestru uznań ojcostwa;
 2. nadawanie z urzędu imienia dziecku,  jeżeli rodzice nie dokonali w terminie zgłoszenia urodzenia dziecka;
 3. rejestrowanie związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w rejestrach stanu cywilnego;
 4. wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;
 5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 6. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub;
 7. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
 8. wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby;
 9. wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
 10. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z elektronicznego rejestru stanu cywilnego;
 11. wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach;
 12. dokonywanie rejestracji urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane;
 13. dokonywanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
 14. odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
 15. dokonywanie sprostowań oraz uzupełnień aktów stanu cywilnego;
 16. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk;
 17. załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej;
 18. przygotowywanie wniosków o Nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
 19. organizowanie uroczystych jubileuszy;
 20. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkowej;
 21. składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów;
 22. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, tj. blankietów zaświadczeń USC i blankietów odpisów aktów stanu cywilnego;
 23. prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 24. opracowanie i aktualizacja Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 25. wykonanie postanowień wynikających z umów międzynarodowych, w obrocie prawnym w zakresie wpisów do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego, w szczególności ratyfikowanych przez Polskę konwencji tematycznych Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego;
 26. wykonanie zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, mających wpływ na wpisanie lub odtworzenie zagranicznych aktów stanu cywilnego.
Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Edyta Zwolińska
(2008-05-07 11:50:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-28 09:40:19)

 
 
liczba odwiedzin: 14336921

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X