☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Audytor Wewnętrzny

Stanowisko Audytora Wewnętrznego  zajmuje Pan Zbigniew Warda

tel. 22  51 22 106

zbigniew.warda@nowydwormaz.pl

Stanowisko Audytora Wewnętrznego podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Podstawowy zakres działania Audytora Wewnętrznego to:

 1. ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez Naczelników, samodzielne stanowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych dla zapewnienia realizacji celów i zadań pod kątem:
 1. zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. skuteczności i efektywności działalności,
 3. wiarygodności sprawozdań,
 4. ochrony zasobów,
 5. etycznego postępowania,
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. zarządzania ryzykiem;
 1. ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w oparciu o wyniki przeprowadzonych:
 1. zadań audytowych zapewniających, czynności doradczych, czynności sprawdzających,
 2. kontroli i wydanych zaleceń zewnętrznych organów kontrolnych;
 1. udzielanie Burmistrzowi racjonalnego zapewnienia o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w audytowanych obszarach;
 2. identyfikacja obszarów ryzyka dla celów planowania rocznego i wieloletniego;
 3. identyfikowanie, analiza oraz ocena istotnego ryzyka, jego wpływu na realizację celów i zadań w poszczególnych obszarach działalności, procesach, systemach i projektach w obszarze planowania i realizacji zadań audytowych;
 4. opracowywanie, w oparciu o coroczną aktualizację ryzyka, planów audytu na dany rok oraz planu wieloletniego;
 5. wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu na zlecenie Burmistrza;
 6. monitorowanie realizacji zaleceń;
 7. pisemne informowanie Burmistrza o zagrożeniu wykonania planu audytu na dany rok;
 8. bieżące dokumentowanie przebiegu i wyników prac audytorskich w aktach bieżących audytu;
 9. dokumentowanie ustaleń, wniosków i rekomendacji oraz ich terminowe przekazywanie audytowanym;
 10. wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów i procesów zarządzania ryzykiem i kontroli oraz rekomendacji usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów w audytowanych obszarach działalności;
 11. uzgadnianie we współpracy z dyrektorem audytowanej jednostki organizacyjnej lub Naczelnikiem/samodzielnym stanowiskiem terminu i sposobu realizacji rekomendacji;
 12. monitorowanie postępów i stanu realizacji rekomendacji oraz podejmowanie – w uzasadnionych przypadkach – czynności sprawdzających;
 13.  informowanie Burmistrza o:
 1. ustaleniach audytu, które mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji celów i zadań,
 2. uprawdopodobnionych przypadkach i zdarzeniach noszących znamiona oszustw lub innych naruszeń prawa.
 1. opracowywanie oraz przekazywanie do zatwierdzenia Burmistrzowi sprawozdań rocznych z realizacji planu audytu za rok poprzedni;
 2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
 3. opracowanie i stałe doskonalenie warsztatu pracy: metodyki, procedur i narzędzi audytu wewnętrznego;
 4. podejmowanie na zlecenie albo z własnej inicjatywy, czynności doradczych – w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
 5. współpraca z kierownictwem audytowanych jednostek organizacyjnych w zakresie usprawniania systemu kontroli zarządczej.

 

Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Edyta Zwolińska
(2008-05-07 12:53:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-02-06 12:03:19)

 
 
liczba odwiedzin: 14337059

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X