☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wycinka drzew i krzewów

Usuwanie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – dot. spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw, osób fizycznych usuwających drzewa pod działalność gospodarczą

Druk do pobrania: DOC

Druk do pobrania: PDF

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dot. osób fizycznych usuwających drzewa z terenu własnej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Druk do pobrania: DOC

Druk do pobrania: PDF

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta - pok 101

Termin i tryb załatwienia sprawy:

W przypadku zezwolenia w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku po przeprowadzeniu oględzin drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia przez przedstawiciela Burmistrza Miasta. W szczególnych przypadkach nie dłużej niż dwa miesiące.

W przypadku zgłoszenia W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa i sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że tut. Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23)

·         Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody.(Dz.U. z 2016r poz. 2249 ze zm)

Pielęgnacja drzew

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Zabieg, o którym mowa w pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony powyżej, stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony powyżej, stanowi zniszczenie drzewa.

Zaleceń tych nie stosuje się do drzew, na których usuniecie nie jest koniecznym uzyskanie zezwolenia

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2017-06-27)
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-19 12:59:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2017-07-07 14:14:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380