zarzadzenie 86/08

ZARZĄDZENIE Nr 86/2008     
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki     
z dnia 29 maja 2008 r.   

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2008 r.      
     
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 186  ust. 5 i 6  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:     
     

§ 1     

1.Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów  budżetu miasta w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.    
2.Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.    

§ 2     

Traci moc:     
1/ zarządzenie nr 6/2008  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  budżetu miasta w 2008 r.    

 § 3     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.     

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-06-11 15:09:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-06-11 15:22:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki