☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXIV sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

XXIV sesja rady Miejskiej


1 lipca br. na XXIV sesję Rady Miejskiej przybyło wielu mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego żywo zainteresowanych budową nowego zakładu przemysłowego – wytwórni mas bitumicznych w naszym mieście. Na sesję został zaproszony inż. Stanisław Styk doradca Członka Zarządu, Główny Technolog firmy TERRAG-ASDAG Polska Sp. z o.o. Z jego sprawozdania oraz odpowiedzi na zadawane przez mieszkańców pytania mogliśmy się dowiedzieć, że:
1. W przygotowanej mieszance asfaltowo-mineralnej jest do 5% asfaltu i jest ona obojętna dla zdrowia ludzi.
2. Transport asfaltu odbywa się w szczelnych cysternach i jest podawany do zbiorników w obiegu zamkniętym.
3. Związki rakotwórcze pochodzące z rozkładu asfaltu nie są istotnie obecne. Wymieniane w innych miejscach i opracowaniach związki chemiczne, takie jak węglowodory aromatyczne, fenole itp. są pochodnymi smoły, której stosowanie od lat 70. jest zabronione w mieszankach asfaltowo – mineralnych.
4. Otoczarnia używa gazu ziemnego do suszenia materiałów mineralnych, a odpylanie tych materiałów odbywa się przy użyciu zestawu filtrów materiałowych. Stąd z komina otoczarni wydobywać ma się jedynie efekt spalania gazu ziemnego czyli para wodna. Kominy pokazywane w programach telewizyjnych, wydobywające chmury dymów i pyłów dotyczą zupełnie otwartych otoczarni, bez filtrów odpylających.
5. Transport materiałów mineralnych (kruszyw) odbywa się w stanie lekko wilgotnym. Składowane są w przykrytych boksach o ścianach przekraczających wysokość składowania.
6. Uciążliwe dla sąsiedztwa mogą być momenty załadunku gotowej mieszanki. Wtedy z gorącej mieszanki wydobywa się „odór” (zapach asfaltu). Przedstawiciel firmy stwierdził, iż firma poczyni starania – zbuduje system wiat i wyciągów – które tę uciążliwość maksymalnie zredukują.
7. Również uciążliwy dla okolicznych mieszkańców ulicy Okunin może być transport samochodów ciężarowych. W tej sprawie będą czynione starania, aby transport przebiegał przez sąsiednią działkę w ulicy Towarowej, chroniąc nowobudowane budynki mieszkalne przy ul. Okunin. Należy nadmienić, iż ilość samochodów odwiedzających otoczarnię przy osiągnięciu maksymalnej możliwej wielkości produkcji może wynosić do 80 dziennie, a nie 200 jak pisano w ramach różnych doniesień.
8. Niezależnie od decyzji środowiskowej firma zleciła wykonanie, w ramach własnej standardowej procedury, raportu środowiskowego w lutym br.
Po części pytań i odpowiedzi, Przewodniczący Rady Miejskiej – P. Krzysztof Bisialski  zapewnił mieszkańców, że w sytuacji gdyby proces produkcji mas bitumicznych w tym zakładzie wykraczał poza normy określone przepisami prawa, Rada Miejska i Burmistrz Miasta, będą prekursorami wniosków o wstrzymanie bądź zaprzestanie produkcji.
Następnie w celu wypracowania z mieszkańcami wspólnego planu działań związanych z funkcjonowaniem wytwórni mas bitumicznych na terenie dzielnicy przemysłowej burmistrz J. Kowalski zaprosił zainteresowane osoby do swojego gabinetu.
Oprócz tej ważkiej dla nas wszystki sprawy Radni Miejscy zajmowali się ponadto określeniem procedury uchwalania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu.
Nastąpiły zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z nimiod dnia 1 lipca 2008r. wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Partyzantów 7 w pok. nr 6. Od tego dnia wszystkie sprawy związane z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych będą załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wprowadzono również zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W związku z nimi przedłużono do 1 grudnia 2008r. termin bezpłatnego wszczepiania psom mikroprocesorów elektronicznych dokonywanych w lecznicach weterynaryjnych. Po tym terminie właściciele psów będą zobowiązani do znakowania zwierząt na własny koszt.
Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała lokalizację salonu gier na automatach w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Modlińskiej 1.
W trosce o rozwój turystyki i większą niż dotychczas ochronę zabytków miasto planuje powołanie Miejskiego Konserwatora Zabytków. W związku z tym Radni wyrazili wolę przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, w drodze porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Z uwagi na trudną sytuację nowodworskiego PKS-u, a szczególnie osób tam pracujących, w większości mieszkańców naszego miasta, Rada Miejska wyraziła wolę przejęcia od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego w formie prawem przewidzianej Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Wytworzył:
Wydział Promocji iKomunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-06-23 12:16:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-07-07 11:43:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036