Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnego


Wymagane dokumenty :

Wniosek (druk do pobrania) o najem lokalu mieszkalnego z zasobów gminy składany do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Opłaty :

Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Biuro Osługi Interesanta - pok. 101

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Do 30 dni. Podanie rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta Komisja Mieszkaniowa , listę przydziału zatwierdza Burmistrz Miasta. Umowy z lokatorami zawiera Zarządca Zarzą Budynków Komunalnych Spółka z o.o. ul. Partyzantów 7 Nowy Dwór Mazowiecki (umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej)

 

Podstawa prawna :

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733).
  2. Uchwała Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 - 2011.
  3. Uchwała Nr XXVI/268/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/526/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 października 2006r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
     
Wytworzył:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-19 13:36:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2010-01-21 15:12:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki