☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXVI sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

 XXVI sesja Rady Miejskiej

30 września br. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej, podczas której dokonano zmian w składach komisji Rady Miejskiej. Odwołano ze składu komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska radną Mirosławę Zawartko oraz z komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego radnego Sławomira Olikowskiego. Do składu komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego powołano p. Mirosławę Zawartko.
Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2008r. Plan dochodów budżetu wynosi ogółem 78 978 685 zł,  natomiast plan wydatków 93 473 036 zł. Deficyt budżetu miasta uległ zmniejszeniu do 14 494 351 zł. Pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych: kredytów (6 250 000 zł) i pożyczek (950 000 zł) oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (7 294 351zł).
Rada Miejska wyraziła zgodę na wykorzystanie herbu miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Nowodworskie Stowarzyszenie „Amazonek” w bieżącej działalności statutowej. Zgodę na wykorzystanie herbu naszego miasta otrzymał również Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów do jubileuszowego medalu 40-lecia istnienia Oddziału Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
W celu zwiększenia szansy na zagospodarowanie obiektu po byłym szalecie miejskim (położonym przy ul. Warszawskiej) radni wyrazili zgodę na wynajęcie na okres do 10 lat budynku użytkowego oraz wydzierżawienia gruntu, na którym się on znajduje. Budynek ten wymaga generalnej modernizacji  i poniesienia znacznych kosztów dlatego wcześniejsza dzierżawa i najem na okres trzech lat zniechęcał potencjalnych użytkowników do wynajęcia.
Poza tym radni zapoznali się z informacją z wykonania przyznanych dotacji w I półroczu 2008r. z zakresu sportu i rekreacji dla organizacji pozarządowych oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-09-22 11:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-10-10 10:09:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380