zarządzenie 148/08

Zarządzenie nr 148/ 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 1 września 2008 r.


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) zarządza się,  co następuje:


                                                            §  1

 
1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Krystynie Kocan – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2. Traci moc uchwała Nr 247/02 Zarządu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 15 stycznia 2002 r.


                                                           §  2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zwolińska Edyta
(2008-09-23 08:56:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zwolińska Edyta
(2008-09-23 10:09:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki