zarządzenie 149/08

Zarządzenie nr 149/ 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 1 września 2008 r.

 


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:


                                                            §  1

 

 
1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kołodziejskiej – Dyrektorowi  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2. Traci moc uchwała Nr 292/02 Zarządu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
    z dnia 30 lipca 2002 r.


                                                           §  2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zwolińska Edyta
(2008-09-23 09:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Zwolińska Edyta
(2008-09-23 10:13:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki