☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 24.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną


I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

Druk do pobrania

 

II. Opłaty

  • za wniosek -  5 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
  • za zezwolenie – 76 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami )- część IV, pkt 48 załącznika do ustawy.

·         Znaki do nabycia w kasie Urzędu.

 

III. Miejsce złożenia dokumentów

    Biuro Obsługi Interesanta - pok. 101, w godzinach: poniedziałek – 900-1700

oraz wtorek, środa, czwartek, piątek - 800-1600

 

IV. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

 

V. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Nowym Dworze Mazowieckim – pok. Nr 324  inspektor ds. komunalnych i porządkowych

 

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie,

 UM w Nowym Dworze Mazowieckim w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie  III).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Opłaty skarbowe

  • za odwołanie -  5 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.

 

  • za każdy załącznik – 0,50 zł. - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.

·         Znaki do nabycia w kasie Urzędu.

 

 

VII. Uwagi:

1.        Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2.        W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UM w  Nowym Dworze Mazowieckim  – pokój Nr 324 w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie III.

 

VIII. Podstawa  prawna

Art.10 ustawy z dnia 21sierpnia1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998r w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz. U. NR. 159, poz. 1051).

Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą psów  czystej rasy( tj. posiadających rodowód)  następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujacy, Owczarek kaukaski.

Wytworzył:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-19 13:09:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-11-02 15:43:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4307070