☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bony paliwowe

Zaświadczenia uprawniające do otrzymania bonów paliwowych


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych .

Druk do pobrania.

 

 Opłaty:

 Wniosek oraz wydane na jego  podstawie zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 40 e ust. 4 ustawy wymienionej w punkcie VII.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 Biuro Obsługi Interesanta - pok. 101 w godzinach: poniedziałek – 900-1700

, wtorek, środa, piątek oraz w czwartek - 800-1600  

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim – pok. Nr 111  – inspektor, ds. ochrony środowiska

Tryb odwoławczy:

Gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w punkcie VIII, wydaje się postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Odwołanie do SKO składa się  za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. Nr 56, poz. 580 ).

                           

Uwagi:

  1. Wnioskodawca musi spełniać następujące  warunki:

¨      Być podatnikiem podatku rolnego

¨      Prowadzić działalność rolniczą

¨      Być właścicielem i posiadać ciągnik

¨      Nie może mieć zaległości w podatku rolnym.

  1. Terminy  wydawania zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych:

¨      do końca stycznia każdego roku – za I półrocze

¨      do końca lipca każdego roku – za półrocze.

Uwaga!!!. Powyższe terminy są często zmieniane( najczęściej przedłużane)  w rozporządzeniach publikowanych w Dzienniku Ustaw.

 

Wytworzył:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-19 13:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-11-02 15:45:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4309376