☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXVII sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

 XXVII sesja Rady Miejskiej  

 
28 października br. podczas XXVII sesji Rady Miejskiej określone zostały stawki roczne podatku od środków transportowych z uwzględnieniem: rodzaju pojazdu, wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi, zawieszenia, liczby miejsc do siedzenia oraz wpływu na środowisko (poszczególne stawki dostępne na www.bip.nowydwormaz.pl ).
Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2008r. Obecnie plan dochodów budżetu wynosi 83 148 722 zł, a plan wydatków 93 707 086 zł. Zmniejszono deficyt do wysokości 10 528 364 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (6 250 000 zł), zaciągniętych pożyczek (950 000 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (3 328 364 zł).
W związku z dynamicznie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym na terenie naszego miasta nadano nazwy nowoprojektowanym ulicom (ul. Łąkowa, ul. Żurawia, ul. Nadrzeczna i ul. Łabędzia), których przebieg wynika z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.
Rada Miejska nie wyraziła zgody na wypowiedzenie przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” umowy o pracę radnej Mirosławie Zawartko.

Wytworzył:
wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-10-21 14:40:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-11-06 08:51:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380