☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXVIII sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

XXVIII sesja Rady Miejskiej

21 listopada br. odbyła się kolejna, XXVIII sesja Rady Miejskiej, podczas której ustalono nowe stawki podatków obowiązujących na terenie naszego miasta od 1 stycznia 2009r.
Według stawek podatku od nieruchomości zapłacimy m.in. 0,59zł od 1m2 powierzchni użytkowej, od budynków mieszkalnych lub ich części, natomiast 19,01zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wysokość stawki podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wyniesie 0,71zł od 1 m2 powierzchni. Zwolnione od podatku od nieruchomości zostały m.in. budynki, budowle i grunty służące do celów ochrony przeciwpożarowej oraz budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu, lub w trwałym zarządzie samorządowych instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych.
Ustalono również stawkę podatku od posiadanego psa w wysokości 40zł w stosunku rocznym. Zwolnienie od podatku przysługuje w przypadku utrzymywania jednego psa w celu pilnowania zabudowań domków jednorodzinnych wolnostojących i domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
Radni określili zasady ustalania, poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej. Od nowego roku dzienna stawka opłaty targowej wynosić będzie m.in. przy sprzedaży ze stanowiska z samochodu osobowego 20zł, ze stanowiska 17zł, ze stanowiska meblowego, z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza 8zł. Wysokość opłaty dziennej nie może przekroczyć 658,49 zł.
Rada Miejska wyraziła zgodę na przebudowę dróg gminnych (Młodzieżowa, Okulickiego, Gen. Berlinga) w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogą wojewódzką nr 630 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W przyszłym roku za 3 500 000 zł zostanie zrealizowany pierwszy etap tej inwestycji, czyli przebudowa ul. Młodzieżowej. W związku z tym zabezpieczono w budżecie miasta na 2009r. kwotę 1 750 000 zł, stanowiącą 50% wartości inwestycji. 
Dokonano zmian w budżecie miasta na 2008r. Plan dochodów budżetu miasta wynosi obecnie 83 932 902 zł, natomiast plan wydatków 88 222 744 zł. Zmniejszony został deficyt miasta do 4 289 842zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek (950 000zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (3 214 842zł) oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (125 000zł).
Miasto przejęło od Powiatu utrzymanie zimowe ulic powiatowych znajdujących się w granicach administracyjnych Nowego Dworu Mazowieckiego (ul. Kopernika, ul. Czarneckiego, ul. Paderewskiego, ul. Morawicza). Gmina będzie realizować to przedsięwzięcie ze środków wspierających przekazanych przez Zarząd Powiatu na ww. zadanie.
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” Rada Miejska ponownie nie wyraziła zgody na wypowiedzenie radnej Mirosławie Zawartko warunków umowy o pracę.
Wszystkie stawki podatków i opłat oraz inne uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl  .

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-11-14 15:56:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-05 14:25:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380