☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwała 301/08

Uchwała Nr XXIX/301/08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia  16 grudnia 2008 roku

w sprawie udzielenia miastu stołecznemu Warszawa pomocy finansowej w formie dotacji celowej na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w m.st. Warszawa.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki pomocy finansowej miastu stołecznemu Warszawa z przeznaczeniem na realizację zadania tj. prowadzenie Izby Wytrzeźwień w m.st. Warszawa.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona  w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2009 roku, w wysokości 10 000 zł

§ 3


Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Prezydentem miasta stołecznego Warszawa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 11:56:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-23 09:13:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036