uchwała 309/08

Uchwała Nr XXIX/309/08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008 r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu  bonifikaty, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielorodzinnym nr 368  przy ulicy Obrońców Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią gruntu.

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 Nr 142 , poz. 1591  z późn. zm.) oraz  art. 68 ust. 2c  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz.U. z 2004 Nr 261, poz. 2603  ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Miejska wyraża zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu  90% bonifikaty, podlegającej spłacie do dnia 04 kwietnia 2012 r. – udzielonej przez Gminę-Miasto Nowy Dwór Mazowiecki  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku nr 368 przy ulicy Obrońców Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz jego najemców, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy na nabycie nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe oraz spłatę bankowego kredytu hipotecznego.  

§ 2

Odpowiedzialnym za  wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 12:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-22 15:41:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki