☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwała 310/08

Uchwała Nr XXIX/310/08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008 r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku wielorodzinnym nr 367 przy ulicy Obrońców Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią gruntu.

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 Nr 142 , poz. 1591  z późn. zm.) oraz  art. 68 ust. 2c  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz.U. z 2004 Nr 261, poz. 2603  ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Miejska wyraża zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu  90% bonifikaty, podlegającej spłacie do dnia 12 kwietnia 2011 r. -  udzielonej przez Gminę-Miasto Nowy Dwór Mazowiecki  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10, znajdującego się w budynku nr 367 przy ulicy Obrońców Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz jego Najemców - w przypadku zbycia  przedmiotowego lokalu przed w/w terminem, jeżeli środki uzyskane z jego  sprzedaży przeznaczone zostaną   w ciągu 12 miesięcy na spłatę bankowego kredytu hipotecznego. 

§ 2

Odpowiedzialnym za  wykonanie uchwały jest Burmistrz Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 12:01:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-22 15:42:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036