☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwała 312/08

Uchwała nr XXIX/ 312 /08
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2008r.


w sprawie: nabycia na własność gminy gruntu stanowiącego własność osób fizycznych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Nabyć grunt położony w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Okunin, oznaczony   w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 79, 80 obrębu 14-02 oraz 77/17 obrębu 14-05  o łącznej pow. 3987 m2.

§ 2.

Źródłem dochodu, z którego nabyta zostanie przedmiotowa nieruchomość będą środki inwestycyjne – zadanie „wykup gruntów”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-12-18 12:02:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-12-22 15:49:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036