Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 201 /2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2008 r.
 
w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2009.
                Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :
§ 1
Przyjmuje się układ wykonawczy dochodów budżetu miasta realizowanych przez jednostki budżetowe w roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Przyjmuje się układ wykonawczy wydatków budżetu miasta realizowanych przez jednostki budżetowe w roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz Miasta
    (-) Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2009-01-14 11:43:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2009-01-14 11:50:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki