Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 210/ 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2008 r.
 
w sprawie planu finansowego dochodów budżetowych i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008.
          Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008:
1/ uchwałą Nr XXIX/294/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008 r. 
2/ zarządzeniem Nr 199/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2008 r. 
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 :
1/uchwałą Nr XXIX/294/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008 r. 
2/zarządzeniem Nr 199/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2008 r. 
3/zarządzeniem Nr 206/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2008 r. 
4/zarządzeniem Nr 208/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2008 r. 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz Miasta
    (-) Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2009-01-14 13:38:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2009-01-14 13:44:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki