Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 165/ 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 1 października 2008 r.
 
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2008.
          Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :
§ 1
Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 zarządzeniem Nr 158/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 września 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 zarządzeniem Nr 158/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 września 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 uchwałą Nr XXVI / 265 /2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2008 r. zgodnie     z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta na rok 2008 realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2008 uchwałą   Nr XXVI / 265 /2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2008 r. zgodnie     z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Burmistrz Miasta
    (-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2009-01-16 12:51:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2009-01-16 13:03:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki