Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 178 / 2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 października 2008 r.
 
w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2008 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje :
 
§ 1
1.Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2.Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 2
Traci moc:
1/ zarządzenie nr 178/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 sierpnia 2008 r.       w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2008 r.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-02-11 12:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-02-11 12:41:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki