☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXI sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

XXXI sesja Rady Miejskiej

27 lutego 2009 r. Radni Rady Miejskiej obradowali na XXXI w tej kadencji Sesji. Radni wyrazili zgodę m.in. na przystąpienie Nowego Dworu Mazowieckiego do projektów kluczowych, realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, oraz projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Rada podjęła również uchwałę dotyczącą ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Burmistrza Miasta – Jacka Kowalskiego. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia  za pracę otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
W związku z wniesieniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową „Dążność” skargi na Uchwałę Nr XXVIII/293/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz. z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy radnej Mirosławie Krystynie Zawartko, Radni upoważnili Przewodniczącego Rady Miejskiej - Krzysztofa Bisialskiego do udzielenia odpowiedzi na skargę i przesłanie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz do SMLW „Dążność”.
Podczas Sesji Radni rozpatrywali skargę p. Antoniego Kamińskiego z dnia 08 grudnia 2008r. na działalność Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim za pośrednictwem Wydziału Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Ministra. Uznano ją za bezzasadną.
Ostatnim tematem poruszanym w trakcie lutowego posiedzenia Rady była kwestia wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Nowodworskiego i Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Ostatecznie Rada postanowiła nabyć udział w wysokości 0, 232 całości nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30.
 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2009-02-20 14:46:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2009-03-05 09:30:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380