MZO - zadania

                                                                    Miejski Zakład Oczyszczania

 

Zadania (odpis ze statutu MZO)

  • Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z ulic, placów i innych miejsc publicznych, nieobjetych zakresem działania zarządów nieruchomości oraz utrzymywanie na tych terenach czystości i porządku według corocznie uzgodnionych planów
  • Odpłatne świadczenie usług na rzecz zarządów budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej w zakresie usuwania i unieszkodliwiania komunalnych odpadów stałych i płynnych
  • Odpłatne wyposażenie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej w ruchome urządzenie do gromadzenia odpadów stałych komunalnych
  • Utrzymywanie szaletu miejskiego
  • Programowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
  • Odpłatne świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania komunalnych odpadów bytowo-gospodarczych z zakładów przemyslowych na podstawie zawartych umów
  • Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na rzecz osób fizycznych i prawnych
  • Prowadzenie innej działalności ekonomicznie uzasadnionej
  • Współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie rozwoju Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze MazowieckimWytworzył:
Artur Żuk
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-06-25 11:02:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-06-25 11:02:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki