☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr XXXII/ 337 /09

Uchwała nr XXXII/ 337 /09

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 31 marca 2009r.
 
 
w sprawie: nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.) – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Nadać nazwy nowo projektowanym ulicom w Nowym Dworze Mazowieckim:
 
1.      ul. Tylna
2.      ul. Wspólna
 
  1. Położenie ulic, o których mowa w ust. 1 przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 
§ 3.
 
Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-04-03 11:55:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-04-03 12:00:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379624