XXXIII sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

XXXIII sesja Rady Miejskiej

29 kwietnia br. Radni obradowali na XXXIII Sesji Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad była dyskusja i podjecie uchwały udzielającej absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok Burmistrzowi Miasta. W dyskusji przed podjęciem uchwały Radni podziękowali Burmistrzowi za bardzo dobrą współpracę choć niejednokrotnie, jak powiedział Radny Oleksiak, nie odbywała się ona bez ostrych polemik. Podziękowania Radni skierowali też do Przewodniczącego Rady Krzysztofa Bisialskiego podkreślając jego aktywność w pracy nad wykonaniem budżetu i stały kontakt z Burmistrzem. Zdaniem Radnych to współdziałanie na linii Rada – Burmistrz ma pozytywny wpływ na wszystko co dzieje się w Mieście, Urzędzie i w samej Radzie. Podziękowaniami doceniono również pracowników Urzędu Miejskiego podkreślając ich zaangażowanie i kwalifikacje zawodowe. Za udzieleniem absolutorium opowiedziała się Komisja Rewizyjna, która nie miała żadnych zastrzeżeń co do wykonania budżetu. Pozostałe Komisje Rady także pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z realizacji budżetu. Zdanie to podzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa. W głosowaniu Rada była jednomyślna i Burmistrz jednogłośnie otrzymał absolutorium.
Rada podjęła też kilka uchwał m.in. w sprawie:
- zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
- wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki projektu
„Nowodworskie Okno na świat – pokolenie eInclusion” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion w latach 2009-2012.
- wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na działce nr 11/2 położonej przy ul. Gen. Thommee będącej własnością Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Uchwała została podjęta w związku z realizacja zadania pn. „Opracowanie projektu i wykonanie studni głębinowej na terenie ASUW "WISŁA" w Nowym Dworze Mazowieckim, które realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
- zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki położonej przy ul. Akacjowej.
 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2009-04-20 14:49:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2009-05-21 12:57:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki