☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXXVIII sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

Organizacje społeczne, szkoły i  ….

Minutą ciszy uczczono rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Podczas obrad Sesji Rady Miejskiej, radni i inni zebrani oddali hołd poległym i wałczącym 70 lat temu za wolną i suwerenną Ojczyznę.  Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski podkreślił, że w naszej historii jest bardzo wiele ważnych dat. Także  w dniu Sesji mijała 29 rocznica podpisania „Porozumień Sierpniowych”. Wszystkim, którzy do tego doprowadzili podziękował za to, że możemy teraz żyć w wolnej, demokratycznej Polsce.

Na początku obrad Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski powitał serdecznie licznie przybyłych na to posiedzenie dyrektorów nowodworskich  szkół i przedszkoli, prezesów spółek miejskich i dyrektorów jednostek.  Ich obecność  (dyrektorów szkół i przedszkoli przyp. red.) na Sesji nie była przypadkowa albowiem w porządku obrad były dwa punkty dotyczące oświaty. Naczelnik Wydziału Edukacji Jerzy Bziuk przedstawił radnym informacje nt. stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2009/2010 oraz nt. kosztów utrzymania poszczególnych placówek oświatowych w pierwszym półroczu 2009 roku. Do nowodworskich szkół w tym roku szkolnym uczęszczać będzie 3520 uczniów, którzy uczyć się będą w 147 oddziałach. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost liczby uczniów o 313 osób. Zwiększyła się też liczba zajęć pozalekcyjnych ze 197 do 202 godzin. Do  28 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 667 dzieci. W mieście utworzono tylko jeden oddział dla 6-latków tj. w Szkole Podstawowej w Modlinie Starym. Dało to możliwość przyjęcia dodatkowo 25 dzieci do Przedszkola nr 2.  W okresie wakacji wykonano szereg prac remontowych w szkołach za łączną kwotę  1 mln 300 tys zł.
Radni zapoznali się również z informacją na temat działalności organizacji społecznych na terenie miasta w zakresie zadań powierzonych przez gminę. Burmistrz Miasta Jacek Kowalski podkreślił, że corocznie liczba organizacji współpracujących z miastem zwiększa się. Tym samym liczba środków wydatkowanych na te cele co roku jest większa. Zaznaczył, że ma świadomość potrzeb i ma nadzieję, że już niedługo środków i możliwości lokalowych ich realizacji będzie jeszcze więcej. Burmistrz Jacek Kowalski serdecznie podziękował organizacjom za pracę na rzecz lokalnej społeczności.
W trakcie obrad podjętych zostało kilka uchwał m.in.:
- w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009. Zmiany związane były z koniecznością przekazania środków na remont pozostałej części dachu w Zespole Szkól nr 2. Środki zabezpieczone na wakacyjny remont dachu wystarczyły na wykonanie 70 % jego powierzchni.
- zaktualizowano Lokalny Planu Rewitalizacji. Zmiany wynikały z konieczności dostosowania jego formy, kształtu i zawartości do składanych przez gminę wniosków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na lata 2007-2013.
W interpelacjach i zapytaniach Radni zwracali uwagę na uszkodzenia w nawierzchniach dróg i chodników, pytali o moment uruchomienia szaletu miejskiego, rozpoczęcie remontu chodnika przy ul. Bohaterów Modlina. Dyskutowano też nad możliwością wykonania remontu i oświetlenia drogi dojazdowej  do osiedla „Ogrody Napoleońskie” w Modlinie Twierdzy. Tej samej dzielnicy dotyczyły pytania w sprawie inwentaryzacji komórek, która umożliwi wykup lokali mieszkańcom zasobów komunalnych będących pod zarządem ZBK. Radni pytali też o sprawy związane z lotniskiem a konkretnie na jakim etapie są prace zmierzające do uruchomienia cywilnego portu lotniczego. Interesowali się terminem rozpoczęcia budowy boisk przy SP 5 i ZS 2. Pytali też o możliwość poprawienia estetyki placu zabaw w tym toru dla BMX-ów na Osiedlu Młodych.
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego  Komendant Strazy Miejskiej Piotr Rogiński udzielił informacji nt. pracy STOP MEN’ów. Poinformował, że zostały podpisane umowy z dwoma osobami. Pracę rozpoczynają  1 września. STOP MEN’i będą funkcjonowali do końca roku szkolnego. Ustawieni w dwóch miejscach tj. na pasach  przy Osiedlu Dębinka i przy ul. Paderewskiego róg Partyzantów. Ponadto w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” uruchomiono dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej, które będą pracowały w okolicach przejść dla pieszych. W rejonach szkól będzie też ustawiany fotoradar.
 

Wytworzył:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2009-09-02 15:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2009-09-02 15:10:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380